Fordebatter

Indkaldelse af idéer, forslag og bemærkninger...

Her kan du deltage i fordebatter om planopgaver i Randers Kommune.

Alle interesserede opfordres til at deltage i fordebatter og komme med forslag og idéer til den videre planlægning.

Når høringen er slut vil de indkomne bemærkninger og forslag evt. indgå i det videre arbejde med planlægningen.

På erhvervsstyrelsens side Planinfo kan du finde alle "Indkaldelser til ideer og forslag", der er i offentlig høring på nuværende tidspunkt:

Se alle fordebatter i de danske kommuner på erhvervsstyrelsen.dk